ERASMUS PLUS - Program europejski na lata 2014 - 2020

erasmusplus.org.pl

 

Unijny program edukacyjny powstały z myślą o umożliwianiu mobilności edukacyjnej, wymianie dobrych praktyk i tworzeniu partnerstw strategicznych. 

Mobilność nauczycieli nadzorowana jest przez Narodową Agencję programu Erasmus+, którą w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Wybór destynacji jest bardzo szeroki, gdyż w programie bierze udział aż 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja i Macedonia. 

Do 2014 roku program Erasmus+ istniał pod różnymi nazwami, lecz założenia obecnego projektu zaplanowano do końca 2020 roku. Program  promuje współpracę, oraz mobilność we wszystkich obszarach edukacji, przygotowania zawodowego, a ponadto wspiera inicjatywy związane ze sportem. Korzyści płynące z udziału w programie można wyliczać bardzo długo: począwszy od możliwości kształcenia się w środowisku międzynarodowym, poprzez doświadczenia innych kultur czy stylu życia, a skończywszy na rozwoju osobistym. 

Erasmus+ to wspaniała przygoda, pozwalająca m.in. zdobyć wiedzę i doświadczenie w wielu dziedzinach, poszerzyć horyzonty oraz otworzyć umysł, posiąść bądź poprawić umiejętności językowe, zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, oraz przede wszystkim przeżyć niesamowitą przygodę życia.