Ramowy Rozkład Dnia.  

6.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Indywidualna praca z dziećmi. Wykorzystywanie narzędzi edukacji daltońskiej. Przydzielanie dyżurów, par i prawej ręki nauczyciela. Realizacja zadań z „tablicy zadań”, praca z instrukcją, wykonywanie zadań w zespołach. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Planowanie dnia. Ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe.  

8.00 – 9.00 Przygotowanie do śniadania. Przy pomocy wyznaczonych dyżurnych. Czynności porządkowe i samoobsługowe. Zabiegi higieniczne. Śniadanie. Wdrażanie do samodzielności przy przygotowywaniu posiłku, samodzielnego i kulturalnego spożywania śniadania. Wdrażanie do systematycznego wykonywania czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu posiłku.  

9.00 – 10.00 Sytuacje edukacyjne. Działania we współpracy z innymi. Zapoznanie dzieci z zadaniami tygodnia. Praca z instrukcją, wykonywanie zadań w zespołach. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem metody “przeniesionej uwagi”. Eksperymenty i doświadczenia dziecięce, zabawy poza salą.  

10.00 – 10.15 Spożywanie świeżych soków, owoców i warzyw, spożywanie suszonych owoców, nasion roślin.  

10.15 – 10.30 Przygotowanie do wyjścia do ogrodu. Zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe. Pod nadzorem wcześniej wyznaczonych dyżurnych. Zajęcia outdoorowe: wycieczki do parku, lasku, nad morze. 

10.30 – 11.45 Organizowanie zajęć i zabaw na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, badawczych. Spacery i wycieczki. Zabawy spontaniczne, swobodne w ogródku przedszkolnym. Podejmowanie różnych czynności rozwijających umiejętności współpracy.  

11.45 – 12.00 Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe. Pomoc wcześniej wyznaczonych dyżurnych. Spożywanie obiadu. 

12.00-14.00 Poobiedni odpoczynek w grupach młodszych: słuchanie muzyki poważnej, czytanie bajek przez nauczyciela.  W grupach starszych: realizacja zadań z „tablicy zadań”, praca z instrukcją, zabawy poza salą, praca indywidualna z dziećmi, zabawy dydaktyczne, zabawy wg pomysłów dzieci: indywidualnie, z wykorzystaniem dostępnych zabawek, słuchanie literatury czytanej przez nauczyciela, zabawy na tablicy interaktywnej, utrwalanie wierszy i piosenek; lub pobyt w ogrodzie przedszkolnym z dowolnymi i organizowanymi przez nauczyciela zabawami ruchowymi, z wykorzystaniem sprzętu sportowego obserwacja przyrodnicza.  Pod koniec każdego tygodnia podsumowywanie wykonywanych zadań z tablicy daltońskiej oraz pełnionych dyżurów.     

14.00-14.30 Przygotowanie do podwieczorku: czynności porządkowe, organizacyjne i higieniczne. Podwieczorek.     

14.30-17.00 Praca indywidualna lub wyrównawcza z dziećmi; zabawy wg pomysłów dzieci: indywidualnie i zabawy poza salą, praca według wzoru, słuchanie opowiadań, bajek z nagrań i czytanych przez nauczycielkę; oglądanie bajek; utrwalanie treści poznanych wierszy, piosenek; prowadzenie obserwacji pedagogicznej przez nauczyciela oraz jej dokumentowanie; podsumowywanie pracy na tablicy zadań, prace porządkowe. Rozchodzenie się dzieci do domów.