Fundacja Gdańska daje szanse na korzystanie z wielu inicjatyw i projektów UNICEF.  Uczestnictwo w Akcja Gdańsk Pomaga Ukrainie”- w zakresie wsparcia w edukacji dzieci z Ukrainy, umożliwia integrację dzieci w społeczności przedszkolnej poprzez:  

  • zatrudnienie w placówce asystentki międzykulturowej, która wspiera nauczycieli w codziennej pracy ale także dba o to, by dzieci miały kontakt z kulturą i językiem ukraińskim; 
  • wzbogacenie bazy przedszkola: zakup książek w języku ukraińskim i polskim, apteczki pierwszej pomocy, sprzętu IT (tablica multimedialna, magiczny dywan, tablety), zakup sprzętu sportowego, modernizacja placu zabaw- zakup sprzętu za  50 tys. zł.