W lipcu 2021 w ramach projektu programu Erasmus+ „Wszyscy jesteśmy wyjątkowi”, nauczycielki uczestniczyły w kursach w Barcelonie. Były to dwa odrębne, tygodniowe kursy których tematyka związania była ściśle z edukacją włączającą.

„Art as Therapy: Self- Expression and Special Needs in Art Education” był kursem obfitującym w inspiracje, jak podczas zajęć z dziećmi wykorzystać sztukę i własną inicjatywę dzieci, ich pomysły i kreatywność, aby włączyć w działania również dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dać im możliwość rozwoju i współpracy. Poznałyśmy dużo ciekawych i genialnych w swojej prostocie rozwiązań, które dają możliwości rozwoju i wykazania się wszystkim dzieciom niezależnie od ich wieku, czy umiejętności.

„We are all Special: Inclusion and Support for Students with Special Needs in and out of the Classroom” to po części kontynuacja i uzupełnienie/rozszerzenie poprzedniego kursu o element aktywności artystycznych poza salę przedszkolną. Duża część zajęć odbywała się w parkach, w ścisłym kontakcie z naturą, gdzie podejmowałyśmy działania w grupach, z poszanowaniem przyrody, wykorzystując jej walory, a także możliwości i mocne strony każdego uczestnika kursu.

Poza inspirującymi zajęciami i aktywnościami pod okiem wykwalifikowanych i pasjonujących trenerów, miałyśmy też możliwość rozmawiać i wymieniać się doświadczeniami z nauczycielami z innych krajów.

Kursy poza wieloma pomysłami i wsparciem metodycznym zaowocowały udziałem w projekcie eTwinning „Amazing children, Amazing nature”. Projekt zakładał współpracę wszystkich dzieci z przedszkola z przedszkolakami z innych krajów i cotygodniowy udział w innym przedsięwzięciu, którego efekty były zamieszczane w zakładce Twin Space tegoż projektu. Działania umożliwiły wyrównanie szans wszystkich dzieci, współpracę i wzajemne wspieranie się.

Po codziennych zajęciach, w wolnym czasie zwiedzałyśmy zakątki pięknej Barcelony, kontemplowałyśmy w pięknych okolicznościach przyrody i poznawałyśmy kulturę, oraz zachowanie Katalończyków.

Pobyt na kursach w Barcelonie był bardzo ciekawym doświadczeniem. Dzięki pobytowi w innym kraju miałyśmy możliwość zmierzyć się z różnicami kulturowymi, barierą językową i wszelkimi utrudnieniami z nią związanymi, a to wszystko wzmocniło naszą motywację i chęć przekraczania własnych granic i dało pozytywny sygnał do kreatywniejszej pracy z dziećmi, oraz promowania naszego przedszkola w społeczności lokalnej i na arenie międzynarodowej.