W lipcu 2021 roku po raz pierwszy otrzymaliśmy certyfikat Przedszkola Daltońskiego nadany przez Polskie Stowarzyszenie Datlon 

Jest to plan, którego zasadami są: samodzielność, odpowiedzialność, współpraca i proszenie o pomoc, oraz udzielanie pomocy. 

Dzięki takiej edukacji dzieci uczą się radzić sobie z niepowodzeniami, kontrolować czas, współpracować w grupie, cierpliwie czekać na swoją kolej. 

Dzieci w zależności od tego do jakiej grupy uczęszczają, mają zróżnicowany zakres obowiązków oraz różną ilość elementów daltońskich w sali. 

W każdej sali znajduje się tablica daltońska, na której dzieci zaznaczają obecność, oraz mają przydzielone obowiązki dyżurnego na określonych stanowiskach. Dzięki temu dzieci uczą się odpowiedzialności za powierzone im zadania oraz szacunku do pracy innych. 

Na tablicy tej są również zaznaczone na kolorowo dni tygodnia. Takie rozwiązanie pozwala na uświadomienie dzieciom, że dni tygodnia następują po sobie i powtarzają się cyklicznie. 

Dzieci we wszystkich grupach korzystają też z zegara daltońskiego, na którym zaznaczone są kolorowe przedziały czasowe. Dzięki temu zadania powierzone dzieciom mogą być wykonywane w określonym czasie, a dzieci utrwalając kolory mogą same kontrolować upływający czas. 

Dzieci w starszych grupach samodzielnie nalewają sobie zupę podczas obiadu. Robią to według wcześniej ustalonych zasad, w odpowiedniej kolejności. 

Dzieci w grupie II, III i IV mają do wykonania zadania tygodniowe, które pozwalają dzieciom na dowolność, jeśli chodzi o dzień, w którym je wykonają. Mają na to cały tydzień i tylko od nich zależy, kiedy je zrobią. Dzieci w grupie najstarszej zaznaczają odpowiednim kolorem dzień zaplanowanego przez siebie wykonania zadania oraz dzień faktycznej jego realizacji. 

Plan daltoński uczy też współpracy podczas pełnienia dyżurów oraz pracy przy stolikach i korzystania z pomocy dzieci siedzących obok. 

 Zachęcamy do zapoznania się z poniższą prezentacją.