OBOWIĄZKI RODZICÓW WOBEC DZIECKA I PRZEDSZKOLA 

 • przekazywania nauczycielowi rzetelnej informacji o dziecku;
  • przestrzegania postanowień statutu w kwestiach ich dotyczących;
  • przestrzeganie organizacji pracy placówki,tj. godzin pracy przedszkola (6.00 – 17.00) i przyprowadzania, oraz odbierania dziecka w tych godzinach; 
  • przyprowadzania dzieci do godziny 9.00. Terminowego uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedszkole; 
  • przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście, lub przez upoważnioną przez rodziców osobę pełnoletnią zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo; 
  • informowania o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu (niezwłocznie należy poinformować o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych); 
  • okazywanie po przebytej chorobie dziecka zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że dziecko może uczęszczać do przedszkola; 
  • zgłaszanie nauczycielce każdej zmiany numeru telefonu, by ta mogła się skontaktować w razie potrzeby (np. nagłej choroby); 
  • współdziałanie z nauczycielami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju; 
  • przyprowadzania do przedszkola tylko dziecka zdrowego. 

Dzieci chore 

Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką pozostają w domu. Prosimy nie przyprowadzać dzieci przeziębionych. Katar to także choroba. Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia. W początkowej fazie choroby dziecko najbardziej zaraża kolegów. 
Prosimy o zgłaszanie nam wszystkich przypadków zachorowań dzieci na choroby zakaźne. 
Jeżeli dziecko źle się poczuje natychmiast Was o tym powiadomimy, dlatego prosimy, aby numery Waszych telefonów którymi dysponujemy były stale aktualne. 
W nagłych przypadkach przedszkole zapewnia natychmiastową pomoc przedmedyczną, nauczyciel wzywa pogotowie, z równoczesnym zawiadomieniem rodziców/prawnych opiekunów. Przedszkole nie zatrudnia pielęgniarki i lekarza. Leczenie i udzielenie pomocy lekarskiej odbywają się w obecności rodzica.                  W przedszkolu nie dokonuje się jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani podawania farmaceutyków. 
Wiek dziecięcy, a zwłaszcza okres przebywania dziecka w społeczności skupionej w obrębie jednego budynku sprzyja występowaniu chorób zakaźnych, chorób wieku dziecięcego. Posyłając dziecko do przedszkola niezależnie od wieku, rodzice muszą liczyć się z częstszymi problemami zdrowotnymi, poprzez które nabywa pamięć immunologiczną pozwalającą później radzić sobie z wieloma infekcjami. Można powiedzieć, że dziecko przechodząc kolejne choroby sam szczepi się na wiele chorób, przeciwko którym nie wyprodukowano szczepionek. Pamiętać trzeba, że natury nie da się przechytrzyć. Dziecko posłane później do przedszkola lub dopiero do szkoły i tak będzie z początku częściej zapadać na infekcje, aby w naturalny sposób wytworzyć własną odporność. 

Zabawki 

Dzień zabawek we wszystkich grupach jest w piątek. W ten dzień wędrują razem z nami do przedszkola nasze ulubione zabawki. Bawimy się wspólnie, wymieniamy zabawkami, pomysłami i mamy specjalną okazję do większej integracji ze swoją grupą. W tygodniu jest to także możliwe, zwłaszcza w okresie adaptacji do warunków przedszkolnych - dziecko może mieć swoją ulubioną zabawkę. Należy jednak pamiętać, iż przyniesiona zabawka z domu może ulec zniszczeniu lub zaginięciu. Zasadność przynoszenia zabawek do przedszkola rozważamy na pierwszym spotkaniu z rodzicami. Wspólnie decydujemy i określamy warunki. Przedszkole nie odpowiada za przynoszone zabawki. Wdrażamy dzieci do pilnowania i odpowiedzialności za własne rzeczy. 

Odzież 

Ubiór dziecka przedszkolnego powinien pozwalać na swobodę podczas zabaw i zajęć. Proponujemy, aby dziecko było ubrane praktycznie i wygodnie. Odzież nie może krępować ruchów dziecka, a jej zakładanie i zapinanie nie powinno być dla dziecka zbyt trudne. Unikajmy spodni na szelkach lub z trudnymi do odpięcia guzikami. Najlepiej, jeśli spódniczka lub spodnie są na gumce. Rękawy swetra lub bluzki muszą być łatwe do podciągania, a pod sweter dobrze jest założyć bluzkę z krótkim rękawem. Buty i kapcie najlepsze są bez wiązania lub zapinane na rzepy. Jest to szczególnie ważne w przypadku maluchów, które chcą być samodzielne, a jednocześnie ich umiejętność samoobsługi nie jest jeszcze doskonała. Jest to szczególnie istotne podczas wychodzenia z dziećmi na spacery. Należy się liczyć z faktem ubrudzenia podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym lub na innych zajęciach np. podczas zajęć plastycznych. Proponujemy więc odzież na zmianę, a także odzież przeznaczoną do zabaw na podwórku, którą można pozostawić w szafce, w szatni. Prosimy także o zapasową bieliznę dla dzieci, szczególnie najmłodszych. Zwracamy się z prośbą o dostosowanie ubioru dzieci do panującej aury, tak, abyśmy mogli jak najwięcej czasu spędzać na powietrzu. Dzieci uczą się samodzielnego ubierania się i oczywiście otrzymują pomoc, jeśli takiej potrzebują. Wzmacnia to ich samodzielność i poczucie własnej wartości. 

Żywienie w przedszkolu 

Prawidłowe żywienie dziecka w okresie przedszkolnym to jeden z najważniejszych czynników gwarantujących zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny i umysłowy dzieci. Każdego dnia dzieci jedzą trzy podstawowe posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek. Stanowią one ¾ dziennego zapotrzebowania dziecka w wieku przedszkolnym na białko, węglowodany, tłuszcze i witaminy. Ponadto podajemy przedszkolakom drugie śniadanie (jest to zazwyczaj owoc), a dzieci przebywające w przedszkolu po godzinie 16 mają możliwość zjedzenia kanapek. Zapewniamy Państwa, że w naszym przedszkolu czynimy wiele starań, aby posiłki przygotowywane dla dzieci były smaczne, zdrowe, przyrządzone zgodnie z obowiązującymi normami żywienia Instytutu Żywności i Żywienia oraz Instytutu Matki i Dziecka, oraz przepisami. Potrawy są przygotowywane codziennie, ze świeżych produktów dostarczanych na bieżąco. Podajemy dzieciom pokarmy zawierające najwyższe wartości odżywcze.  W naszej przedszkolnej kuchni przygotowujemy domowe posiłki. Panie kucharki same robią domowe pierogi, racuchy, naleśniki, wykonujemy świeże surówki z warzyw i sałatki owocowe, oraz pieczemy ciasta. Staramy się nasze jadłospisy urozmaicać i wprowadzać nowości pojawiające się na rynku, które dzieci doskonale znają z reklam, więc chętnie je jedzą. Zgodnie z powiedzeniem „jemy oczami” dbamy o sposób podawania wszystkich potraw, tak by były kolorowe i zachęcające do spożycia. Często trafiają do przedszkola dzieci, które z natury są „niejadkami” lub takie, które poznają smak niektórych potraw dopiero w przedszkolu. Staramy się stosować rozmaite formy zachęt do spożywania posiłków. 
Przede wszystkim: 
• Nie zmuszamy do jedzenia, 
• Zachęcamy do próbowania potraw, których nie lubi, lub nigdy nie jadło, 
• Nie popędzamy. 
Respektujemy diety oraz alergie pokarmowe. 

Proszę, zostaw mnie w domu, jeśli: