Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. 
Znając siebie i swoje możliwości akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami. 
Nasz Absolwent: 
•    posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej; 
•    jest samodzielny; 
•    jest zainteresowany nauką i książkami; 
•    ma rozwinięte kompetencje społeczne na poziomie umożliwiającym podporządkowanie się wymogom szkolnym; 
•    współdziała w zespole; 
•    jest otwarty na potrzeby innych ludzi; 
•    lubi aktywny udział w zadaniach i działania twórcze; 
•    jest wrażliwy estetycznie; 
•    podejmuje działania przyjazne przyrodzie; 
•    akceptuje zdrowy styl życia; 
•    ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.