Poniższe pliki zawierają Regulamin korzystania z wyżywienia w Przedszkolu nr 60 w Gdańsku, wraz z Aneksem ważnym od dnia 5 października 2023 r.