Definicja Przedszkola Promującego Zdrowie

Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

• zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci),

• podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Standardy Przedszkola Promującego Zdrowie

 1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
 2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
 3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.
 4. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.                                                                                                                                                                                                            

Jako Przedszkole Promujące zdrowie

 • dbamy o kondycję fizyczną
 • uczymy się jak zdrowo odżywiać
 • próbujemy nowych rzeczy, których jeszcze nie znamy
 • uczymy się, jak dbać o zdrowie i co robić żeby być zdrowym
 • spędzamy czas na świeżym powietrzu
 • poznajemy emocje i sposoby radzenia z nimi 
 • pamiętamy o higienie
 • szanujemy przyrodę
 • uczymy jak bawić się bezpiecznie i jak reagować w sytuacji zagrożenia

Obecnie nasza placówka jest na etapie opracowywania i wyznaczania kierunków pracy pomagających nam określić program pracy w „Przedszkolu Promującym Zdrowie”. Chcemy promować zarówno wśród dzieci, jak i rodziców różnorodne formy dbania o zdrowie: fizyczne, psychiczne i społeczne.