mgr Marzena Bonczek- dyrektor przedszkola sekretariat@p60.edu.gdansk.pl

mgr Dorota Prycel- zastępca dyrektora 

                                                           mgr Anna Chycińska- główna specjalistka (intendent) a.chycinska@p60.edu.gdansk.pl

Pracownicy grupy "Biedronki": 

                                            mgr Milena Błaszczyk - nauczyciel   m.blaszczyk@p60.edu.gdansk.pl                                            

mgr Marzena Bonczek- nauczyciel  m.bonczek@p60.edu.gdansk.pl 

Anna Klimczak - pomoc nauczyciela

Ewa Czapiewska- pracownik obsługi 

Pracownicy grupy "Kaczki Dziwaczki": 

mgr Dorota Prycel- nauczyciel   d.prycel@p60.edu.gdansk.pl 

mgr  Aneta Wojcieszak- nauczyciel  a.wojcieszak@p60.edu.gdansk.pl 

Sławomira Pałuba - pomoc nauczyciela

 Monika Matuszczak- pracownik obsługi 

Pracownicy grupy "Stonogi": 

mgr Małgorzata Dąbrówka- nauczyciel   m.dabrowka@p60.edu.gdansk.pl

mgr Magdalena Klonowska- nauczyciel    m.klonowska@p60.edu.gdansk.pl 

Dominika Piechowiak - pracownik obsługi  

Pracownicy grupy "Kleksy": 

   mgr Małgorzata Leoniak- nauczyciel    m.leoniak@p60.edu.gdansk.pl 

      mgr Ewa Kosińska- nauczyciel      e.kosinska@p60.edu.gdansk.pl 

mgr Aneta Junak - nauczyciel wspomagający  a.burzynska@p60.edu.gdansk.pl 

Irina Kladko- pracownik obsługi

mgr Aneta Witczak- nauczyciel religii we wszystkich grupach 

mgr Anna Barzowska- nauczyciel języka angielskiego we wszystkich grupach