Z przyjemnością informujemy, że Przedszkole Nr 60 im Jana Brzechwy zakwalifikowała się do grona pretendentów, którym przyznano Akredytację w programie Erasmus+ na lata 2021 – 2027. Stanowi to potwierdzenie, że Rada pedagogiczna stworzyła plan realizacji wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w ramach szerzej zakrojonych działań wpisujących się w rozwój swojej organizacji. Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus+: Cele Przedszkola to

  • posługiwanie technologią informacyjno-komunikacyjną w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
  • używanie platform Internetowych do nawiązywania współpracy międzynarodowej;
  • korzystanie z kompetencji językowych planowanie i organizowanie pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych,
  • wdrażanie pracy zespołowej z rodzicami i specjalistami wykorzystywanie aktywizujących metod pracy poza klasą. Źródłem finansowania projektu jest: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Agencja Narodowa Programu Erasmus+.
pliki do pobrania